Tanja Cornelissen

Structuurmentor

Als je hoofd andere dingen doet, dan jij wilt.

Ik begeleid je om je gedachten te ordenen en om te zetten in een concreet plan, zodat je met minder tijd en energie, betere resultaten boekt. 

Je hebt een grote opdracht of wilt iets moois neerzetten. Maar hoe dan?

Je gedachten springen van links naar rechts en weer terug. Er is geen touw aan vast te knopen. Vooral ’s nachts lig je te malen en bedenk je tientallen scenario’s.

Want dat project staat natuurlijk nooit op zichzelf, maar hangt samen met zoveel factoren waar rekening mee moeten worden gehouden. Zoals overleggen, andere lopende projecten en belangen. Dat maakt het juist zo ingewikkeld en zorgt dat het in jouw overvolle hoofd één groot bord spaghetti is geworden. Zonder begin of eind. 

Je bent wel de hele dag druk, maar niet meer perse met de goede dingen.

Wacht je tot er een slechte beoordeling komt of er een boze opdrachtgever voor je staat, omdat je steken hebt laten vallen of een project niet van de grond is gekomen?

Of op nog meer stressvolle dagen en slapeloze nachten waarin je lijstjes ligt te maken om controle te krijgen?

Of ga je steeds harder werken?

Maar harder werken helpt niet en ’s nachts nog meer lijstjes maken ook niet. Het gras groeit niet sneller als je eraan trekt. Je moet juist niet trekken, maar loslaten. Ontfocussen. Dan valt het je binnen.

Als je jezelf de ruimte gunt om stil te staan en afstand te nemen, dan weet ik zeker dat de inzichten als vanzelf naar boven komen. Dat je weer weet wat je wilt en op welke manier.

Daar begeleid ik je graag bij. Als advocaat van de duivel. Als luis in de pels. Als mentor en tipgever. Maar toch vooral als cheerleader.

Samen zorgen we dan voor een plan, zodat jij weer met de goede dingen bezig bent en de doelen bereikt waar je mee bezig bent.

 

 

 

“Door de manier waarop wij erover praten, word ik bewuster wat het doet met de tijd. Vroeger werd ik er meer door verrast en dan raakte ik in paniek”.

“Het scheelt voor mij heel erg dat ik deze zaken met jou door kan denken en dan direct kan regelen. Dank!!”

“Als we er over praten, dan gaat de kluwen uit elkaar en blijkt het eenvoudiger en weet ik wat ik moet doen”

Is dit iets voor mij?

Kennismaken?
Vragen stellen?

Maar natuurlijk!

Dit is wat klanten zeggen over de projecten die ik hen heb helpen laten slagen:

De deadlines voor Congres, boek en workshop behaald

Toen ik liep te worstelen met de deadlines van een paar geweldige projecten, kwam ik toevallig in gesprek met Tanja. Ik had zoveel projecten tegelijk lopen dat ik niet goed meer wist hoe ik dat allemaal op tijd af zou kunnen krijgen. Mijn boek, de workshop, alles moest af zijn voor het congres waar ik dat zou presenteren. Het was wat veel tegelijk geworden. Tanja heeft mij daarbij geweldig geholpen door structuur aan te brengen en dit te vertalen naar een helder schema en een stappenplan. Mede dankzij deze overzichten zijn de deadlines gehaald. Daarnaast hield zij mij ook bij de les door af en toe aan mijn jasje te trekken rondom deadlines en acties die opgepakt moesten worden. Die stok achter de deur bleek zeer waardevol. Alle zaken kwamen op tijd af! Haar oprechte interesse, kritische vragen en heldere diagnose heb ik daarbij als bijzonder waardevol ervaren. Ik kan Tanja aan iedereen aanbevelen die vol ambities met allerlei zaken bezig is en op zoek is naar structuur en overzicht in al die projecten tegelijk. Het heeft mij heel veel rust en overzicht opgeleverd. En ik heb mijn doelen behaald!

Marsha Pinedo

Directeur , Villa Pinedo

Projectmanager gevonden voor groot bouwprogramma

Voor de verbouwing van meerdere afdelingen in het UMC Utrecht was een programma ingericht.
Het programma was in het leven geroepen, omdat het om een complex geheel ging, met daarin meerdere, op zichzelf staande grote projecten, die tezamen moesten leiden tot het behalen van de centrale, overall doelstelling. De programmamanager was al langer op zoek naar een projectmanager die daarbinnen een rol zou spelen. Op basis van het organigram en de verstrekte informatie had geen van de beoogde kandidaten positief gereageerd. Samen hebben we toen gekeken naar opdracht en doelstellingen van het geheel en per project, naar de verantwoordelijkheden en verdelingen die daarbij hoorden en hoe de functie van projectmanager er vervolgens uit zou moeten zien.
“Doordat ik al een jaar in het programma zat, waren zaken voor mijzelf vanzelfsprekend die dat voor de buitenwereld niet zijn. Tanja heeft vooral in de gesprekken geholpen, om door het stellen van kritische vragen, hier duidelijkheid in te krijgen. De beschrijvingen en schema’s waren hierbij zeer behulpzaam”. Met die beschrijvingen en het aangepaste organigram was de projectmanager binnen enkele dagen gevonden.

Rob Kraan

Programmamanager , UMC Utrecht

Leesapp ontwikkeld en gelanceerd

Georganiseerd en gestructureerd werken, de juiste balans vinden tussen doorzetten en laten vieren, kiezen tussen iets nieuws beginnen en iets ouds oprakelen; met dit soort uitdagingen ben je nooit klaar. Als freelance journalist was ik een hoge doorloopsnelheid van klussen gewend, maar nu wilde ik iets blijvends opbouwen, een uitdagend project van de lange adem. Ik merkte dat ik er afwisselend ongeduldig en onzeker van werd (onder andere!). Zo kwam ik bij Tanja Cornelissen terecht. “Zij kan je helpen de juiste focus te vinden en vervolgstappen te bepalen,” zei een vriend. Dat bleek te kloppen. Ons wekelijks overleg werd een focaal punt waar ik wekelijks naar uitkeek. Mede dankzij Tanja heb ik de afgelopen tijd inderdaad heel veel vooruitgang geboekt! Zodat mijn pilot-app inmiddels is gelanceerd, de tweede volgt en de plannen voor de fase daarna zich ook al beginnen uit te kristalliseren.

Niels 't Hooft

Founder & CEO, Immer