Selecteer een pagina

Projectmentor

voor gouden krachten die
naast het gewone werk
een project moeten trekken
en daarin vastlopen

 

 

In korte tijd rust, inspiratie en haalbare plannen

 In elke organisatie vind je ze: werknemers die voor iedereen klaar staan. Die zich altijd 100 % inzetten. En aan wie je belangrijke projecten graag toevertrouwd. Ik noem deze werknemers: gouden krachten.

Er is alleen één probleem: deze gouden krachten hebben zoveel op hun bordje – doen allerlei projecten naast hun gewone werk – dat ze gemakkelijk vastlopen. Ongemerkt, want ze klagen zelden. Ze raken overbelast en voelen zich tegelijkertijd onderbenut, omdat ze aan hun belangrijkste taken niet toekomen en weten dat ze veel meer waarde zouden kunnen toevoegen als ze de tijd en ruimte zouden hebben. 

Doodzonde, want projecten komen niet (op tijd) af en voor de echte waardevolle zaken is te weinig tijd. Maar belangrijker nog: deze ideale werknemers dreigen af te haken, te vertrekken of ziek te worden. Terwijl ze goud waard zijn voor de organisatie!

Daarom heb ik speciaal voor deze gouden krachten de VIP Focus ontwikkeld om in korte tijd overzicht te krijgen over de werkzaamheden, een plan te maken en gesprekken voor te bereiden waarin ze hun wensen op een constructieve manier weten te verwoorden. Componenten die nodig zijn om succesvolle resultaten te boeken.

Ben jij zo’n gouden kracht? Hoe zou het voor je zijn als je weer regie over je werk zou hebben? En super veel zin in je project(en)?

“Door de manier waarop wij erover praten, word ik bewuster wat het doet met de tijd. Vroeger werd ik er meer door verrast en dan raakte ik in paniek”.

“Het scheelt voor mij heel erg dat ik deze zaken met jou door kan denken en dan direct kan regelen. Dank!!”

“Als we er over praten, dan gaat de kluwen uit elkaar en blijkt het eenvoudiger en weet ik wat ik moet doen”

Basis voor mijn aanpak

Een project staat nooit op zichzelf; het doel, maar ook alle stappen die bij een project horen, de obstakels die zich voordoen en de successen die worden geboekt. Ze hangen samen met de context van het bedrijf, de situatie en de omgeving.

Steeds is het een wisselwerking tussen de patronen van het bedrijf en de mens die erin werkt en zichzelf meebrengt. Daarmee zijn er zoveel factoren waar rekening mee moet worden gehouden.

Door de patronen en keuzes helder te hebben en de basis onder die keuzes scherp, komt de logica weer boven tafel. Dat is nodig omdat er altijd logica zit in waarom er gebeurt wat er gebeurt.

Door het weer helder te hebben, komt er overzicht, kunnen prioriteiten worden gesteld en een stappenplan worden gemaakt.

Met een jarenlange ervaring als adviseur en projectleider begeleid ik graag het proces om daar te komen. Als projectmentor ben ik dan steeds de aanjager, tipgever, advocaat van de duivel, maar vooral de cheerleader. 

VIP Focus

Voor goesting & helderheid

In een paar uur heb je helder plan en een berg inspiratie. De chaos is opgelost en je kunt direct los gaan.

 

Mentoring

Geen uitstel meer

Mocht er na de VIP Focus behoefte zijn aan begeleiding om het vuurtje brandend te houden, dan kunnen we daarna samen verder. Dit is altijd maatwerk. Samen kijken we wat jij nodig hebt om jouw werk zo te organiseren dat het wel lukt. Geen uitstel meer, maar stapsgewijs recht op je doel af.

Dit is wat klanten zeggen over de projecten die ik hen heb helpen laten slagen:

De deadlines voor Congres, boek en workshop behaald

Toen ik liep te worstelen met de deadlines van een paar geweldige projecten, kwam ik toevallig in gesprek met Tanja. Ik had zoveel projecten tegelijk lopen dat ik niet goed meer wist hoe ik dat allemaal op tijd af zou kunnen krijgen. Mijn boek, de workshop, alles moest af zijn voor het congres waar ik dat zou presenteren. Het was wat veel tegelijk geworden. Tanja heeft mij daarbij geweldig geholpen door structuur aan te brengen en dit te vertalen naar een helder schema en een stappenplan. Mede dankzij deze overzichten zijn de deadlines gehaald. Daarnaast hield zij mij ook bij de les door af en toe aan mijn jasje te trekken rondom deadlines en acties die opgepakt moesten worden. Die stok achter de deur bleek zeer waardevol. Alle zaken kwamen op tijd af! Haar oprechte interesse, kritische vragen en heldere diagnose heb ik daarbij als bijzonder waardevol ervaren. Ik kan Tanja aan iedereen aanbevelen die vol ambities met allerlei zaken bezig is en op zoek is naar structuur en overzicht in al die projecten tegelijk. Het heeft mij heel veel rust en overzicht opgeleverd. En ik heb mijn doelen behaald!

Marsha Pinedo

Directeur , Villa Pinedo

Projectmanager gevonden voor groot bouwprogramma

Voor de verbouwing van meerdere afdelingen in het UMC Utrecht was een programma ingericht.
Het programma was in het leven geroepen, omdat het om een complex geheel ging, met daarin meerdere, op zichzelf staande grote projecten, die tezamen moesten leiden tot het behalen van de centrale, overall doelstelling. De programmamanager was al langer op zoek naar een projectmanager die daarbinnen een rol zou spelen. Op basis van het organigram en de verstrekte informatie had geen van de beoogde kandidaten positief gereageerd. Samen hebben we toen gekeken naar opdracht en doelstellingen van het geheel en per project, naar de verantwoordelijkheden en verdelingen die daarbij hoorden en hoe de functie van projectmanager er vervolgens uit zou moeten zien.
“Doordat ik al een jaar in het programma zat, waren zaken voor mijzelf vanzelfsprekend die dat voor de buitenwereld niet zijn. Tanja heeft vooral in de gesprekken geholpen, om door het stellen van kritische vragen, hier duidelijkheid in te krijgen. De beschrijvingen en schema’s waren hierbij zeer behulpzaam”. Met die beschrijvingen en het aangepaste organigram was de projectmanager binnen enkele dagen gevonden.

Rob Kraan

Programmamanager , UMC Utrecht

Leesapp ontwikkeld en gelanceerd

Georganiseerd en gestructureerd werken, de juiste balans vinden tussen doorzetten en laten vieren, kiezen tussen iets nieuws beginnen en iets ouds oprakelen; met dit soort uitdagingen ben je nooit klaar. Als freelance journalist was ik een hoge doorloopsnelheid van klussen gewend, maar nu wilde ik iets blijvends opbouwen, een uitdagend project van de lange adem. Ik merkte dat ik er afwisselend ongeduldig en onzeker van werd (onder andere!). Zo kwam ik bij Tanja Cornelissen terecht. “Zij kan je helpen de juiste focus te vinden en vervolgstappen te bepalen,” zei een vriend. Dat bleek te kloppen. Ons wekelijks overleg werd een focaal punt waar ik wekelijks naar uitkeek. Mede dankzij Tanja heb ik de afgelopen tijd inderdaad heel veel vooruitgang geboekt! Zodat mijn pilot-app inmiddels is gelanceerd, de tweede volgt en de plannen voor de fase daarna zich ook al beginnen uit te kristalliseren.

Niels 't Hooft

Founder & CEO, Immer