Stabiel weer

Is jouw project net zo wisselvallig als het weer van deze week?

9 apr 2021

De afgelopen dagen wisselden sneeuw, hagel en zon elkaar in razend tempo af.
Vanuit mijn werkplek genoot ik van het schouwspel dat zich – als een doorlopend theater – voor mijn ogen afspeelde. Dan was het intens blauw met schilderachtige schapenwolken en een fractie later had dit tafereel alweer plaats gemaakt voor een aanstormend diepgrijs front,  om daarna weer naar het blauw terug te keren. Alsof er niets aan de hand was.

Behoorlijk wat tijd ging verloren aan het staren naar de steeds wisselende lucht en het raadplegen van weerapps op zoek naar droge momenten voor mijn wandeling. Dat bleek nog een hele klus, want die momenten waren er nauwelijks en bovendien bleken de apps het spoor een beetje bijster. Of waren het de buien en zon zelf, die in een ongrijpbare rollercoaster terecht waren gekomen?

Iets van dat afwisselende patroon herken ik in klanten zoals Martijn. Martijn heeft een schat aan ervaring en kennis. Zijn ogen glimmen als hij vertelt over de masterclasses die hij mocht geven en de adviezen die ervoor hebben gezorgd dat klanten meer in balans zijn. Martijn heeft veel te geven en vanuit dat enthousiasme pakt hij alles tegelijk aan: van het ene aanbod naar het andere en van daar direct door naar een scala aan activiteiten en natuurlijk overal actiepunten. Heel hard aan het werk, maar springend van de hak op de tak, als van de zon naar de hagel en weer terug. Omdat het hem zo overkomt, wisselt ook zijn gemoedstoestand in hoog tempo:  van veel zin naar momenten waarin hij het helemaal niet meer ziet zitten, van stralende zon naar diepgrijze wolken.
Het overzicht lijkt nu definitief zoek en de waan van de dag heeft zijn enthousiasme overgenomen.  Meer lijstjes om af te vinken, maar niet de rust om er even boven te hangen. De rust om zicht te krijgen op alle factoren die meespelen en moeilijk te zien zijn als je er midden in zit.

Voor het kijkplezier is dat grillige heerlijk, maar voor een project een stuk minder. Daar wil je juist gaan voor stabiel en voorspelbaar. Dat is ook waar we afgelopen week mee bezig zijn geweest. In alle rust zijn we door alles heen gegaan: waar hij mee bezig is en wat hij wil bereiken. Aan de hand van vragen werden de patronen duidelijk, kwam de logica weer boven tafel en werd de structuur overzichtelijk. Binnen enkele uren had Martijn andere keuzes gemaakt, prioriteiten gesteld en lag er een stappenplan klaar.  De zon brak door en alles wijst erop dat die voorlopig stabiel blijft schijnen.

Lijkt jouw project teveel op het wisselvallige weer van de afgelopen week? Het kan ook anders.

Eén van de dingen die je kunt doen, is het patroon doorbreken door wekelijks een vast moment te prikken om te evalueren. De tijd nemen voor een terug- en vooruitblik. Heb je de afgelopen week gedaan wat je je had voorgenomen? Staan er nog actiepunten open? Daarna terug naar het grotere plaatje. Wat zijn de concrete stappen die passen bij de persoonlijke- en bedrijfsdoelen en bij elk project? En is helder wat je daarin de komende week te doen staat?
Zo zorg je dat je alert blijft op hetgeen je wilt bereiken en verklein je de kans dat je trapt in de valkuilen van de dagelijkse urgentie.

 

Realiseer jouw doelen

Samen met jou schep ik helderheid in grote en kleine projecten, zodat je in rust en met vertrouwen nieuwe stappen kunt zetten.