Kappen of knippen

Onverwachte gebeurtenissen

9 jul 2021

Door het raam kijk ik uit op een prachtige boom.

Enkele dagen geleden stonden er plots een paar mannen met een soort harpoen onder de boom.
Zij maakten een inschatting en schoten toen een touw de boom in. Al snel verdween één van de mannen tussen het groen. Met het geluid van de zaag verdween het groen en kwam de man weer tevoorschijn. Hoe hoger hij ging, hoe meer ik vreesde voor het voortbestaan van de boom.

Net toen de visioenen over kale tuinen en nestloze vogels de overhand begonnen te krijgen, waren de mannen ineens verdwenen. Ik kon het nauwelijks geloven, maar het is nog steeds rustig bij de boom. Langzaam begin ik te denken dat het geen kaalslag was, maar meer een knipbeurt. De boom werd van de overtollige bladeren ontdaan, zodat hij fris en luchtig de zomer door kan. Heel lief eigenlijk.  

Hier loopt het met een sisser af, maar ook jouw project kan ineens stuiten op een onverwachte gebeurtenis. Onverwachte gebeurtenissen horen bij projecten. Juist het unieke karakter van projecten, geeft de vreugde van succes, maar maakt het tegelijkertijd ook zo moeilijk. Het helpt dan als je bent voorbereid. Klinkt goed, maar hoe doe je dat dan? In simpele stappen zie dat er zo uit:

  • Bedenk welke gebeurtenissen jouw project kunnen hinderen.
  • Bedenk hoe groot de kans is dat deze gebeurtenissen ook echt gaan plaatsvinden.
  • Zet de risico’s in volgorde van belangrijk tot onbelangrijk.
  • Kies welke risico’s je accepteert en voor welke je maatregelen neemt.
  • Werk deze maatregelen tot in detail uit.

Het gaat steeds om het evenwicht tussen de kans dat iets gebeurt, het effect daarvan op jouw project en de kosten van de eventuele maatregelen. Natuurlijk komen er dan nog steeds onverwachte gebeurtenissen uit de hoge hoed en is het soms improviseren, maar dit is dan tot het minimum beperkt.

De vogels hebben geluk; als ze in het voorjaar goedgemutst met takjes aan komen vliegen om hun nieuwe nest te bouwen, dan worden ze niet geconfronteerd met een lege plek. De stress van ‘hoe nu verder’ wordt hun bespaard.  Extra maatregelen zijn dan gelukkig niet nodig.

Realiseer jouw doelen

Samen met jou schep ik helderheid in grote en kleine projecten, zodat je in rust en met vertrouwen nieuwe stappen kunt zetten.