Onvoltooid verleden tijd

Binnenpretje van Mona Lisa

3 sep 2021

‘Jullie zien het niet hè?! ’. Niemand weet precies hoe het zit, maar ik schrijf de mysterieuze glimlach van Mona Lisa graag toe aan een binnenpretje.  Meesmuilend beziet zij de bewonderende blikken van al die miljoenen bezoekers, waarvan vele niet weten dat ze naar een onaf meesterwerk kijken.
De meester zelf wist het natuurlijk wel.

Want hoewel Leonardo Da Vinci waarschijnlijk meer dan zestien jaar aan dit schilderij heeft gewerkt, heeft hij het nooit als af beschouwd. En zo is het met een groot deel van zijn kunstwerken gegaan. Vele heeft hij  vernietigd en anderen nooit afgemaakt. Slechts zeventien schilderijen zijn bewaard gebleven.

Hij wordt wel de meester van het onvoltooide genoemd. Altijd was hij bezig, maar meestal niet met hetgeen dat moest gebeuren. En dat leidde vaak tot woede bij zijn opdrachtgevers. In Italië had hij op een gegeven moment zelfs zo’n slechte reputatie, dat hij naar Frankrijk verhuisde. Maar misschien was zijn negatieve zelfbeeld nog wel erger. Hij klaagde over zijn onrust en aan het eind van zijn leven zei hij dat hij had gefaald omdat hij zoveel niet had afgemaakt. Zijn uitstelgedrag kwelde hem.   

De keerzijde is dat het uitstelgedrag ook juist heeft bijgedragen aan zijn succes. Hij creëerde tijd en ruimte om zijn ideeën te laten gisten en rijpen en dat kwam zijn creativiteit en briljante invallen ten goede.

Had hij maar geweten dat deze kant van zijn uitstelgedrag hem later zoveel lof zou opleveren.

Uitstelgedrag hangt sowieso samen met bewustwording. De zware kantjes van dat gedrag kunnen verdwijnen, als je weet wanneer en waardoor je gaat uitstellen. Als elke social media PING jou bijvoorbeeld naar je telefoon doet grijpen, kun je besluiten je mobiel op vliegtuigstand te zetten. Simpel, maar doeltreffend. Als je dus weet waar het door komt, dan kun je maatregelen nemen.   

Binnenkort geef ik een webinar over dat uitstelgedrag en daarin ontdek je onder andere hoe je kunt herkennen waar het bij jou fout gaat. De is de basis om het op te kunnen lossen. En natuurlijk komen die oplossingen dan ook aan bod.  

Het wordt mooi. Het is alleen nog niet af…..

 

Realiseer jouw doelen

Samen met jou schep ik helderheid in grote en kleine projecten, zodat je in rust en met vertrouwen nieuwe stappen kunt zetten.