Richting

Door de bomen het bos weer zien

Wie zit aan het stuur van jouw tijd?

–   De feiten…. waar jij achteraan loopt, terwijl je liever nieuwe dingen in gang zet?

–   De werkdruk….waarbij het steeds weer niet lukt om dingen op tijd af te krijgen?

–   Jouw vele ideeën ….. die over elkaar heen buitelen, waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet?

Soms lukt het niet om de regie in handen te krijgen.
Voor een groot deel komt dat voort uit een gebrek aan visie, een gebrek aan richting waardoor het makkelijker en verleidelijk is om je dag te laten bepalen door de omgeving. 

Hoe scherper jouw richting, dus wat jij belangrijk vindt, hoe makkelijker het is keuzes te maken en de focus te bewaren. Daarmee geeft richting kracht. Het wapent je tegen de afleidingen van de dag, waardoor je vooral bezig bent te reageren. Het wapent je ook tegen het hoppen naar een nieuw doel of een andere aanpak, als de resultaten tegenvallen of het moeilijk wordt. Het geeft je moed om ‘nee’ te zeggen en de focus te bewaren op de richting en de doelen die voor jou belangrijk zijn. En dat scheelt je weer tijd, geld en een hoop stress en frustratie.

Dit is wat we gaan doen om de regie terug te pakken.

We plannen een ochtend of middagsessie in waarin je vrij en onbelemmerd kunt sparren over waar je nu staat, over je ambities, maar ook over de knelpunten waardoor nog niet gelukt is wat je wilde realiseren.
Het begint met het stellen van een doel. Wat wil je echt bereiken? Wat vind je belangrijk dat doorgaat. Want als alles even leuk en belangrijk is, hoe ga je dan ooit iets afkrijgen?

Aan de hand van kritische vragen ontrafelen we de kluwen aan gedachten, acties en doelen en halen zo de inspiratie weer boven. De bomen in het bos worden weer zichtbaar en je krijgt helderheid in de richting die je op wilt gaan en in hoe je de plannen die je hebt (alsnog) voor elkaar kunt krijgen.

Een week na onze sessie ontvang je van mij een uitgewerkt overzicht voor boven je bed.
Een overzicht dat je in één oogopslag inzicht geeft in de denkpatronen waar we over spraken en de helderheid die je kreeg. Met het overzicht als hulpmiddel kun je leiderschap pakken over jouw eigen bedoeling en van daaruit gericht stappen nemen.

Daarnaast stuur ik je reflectievragen voor onder je kussen. Vragen als hulpmiddel om scherpere keuzes te maken. Naast vragen doe ik je een aantal gedachten aan de hand om te mijmeren over dromen waar je mogelijk naar verlangt.

 

Wat levert het je op:

1)  Je weet waar je voor wilt gaan, welke doelen je wilt bereiken (visie).
Door dit helder te hebben, weet je welke richting je op wilt en is het makkelijker om acties te plannen en focus te houden.
Op je doel af zonder omwegen.

2)  Ist, soll, knelpunten en eerste actiepunten zijn direct zichtbaar op een uitgewerkt overzicht.

3)  Reflectievragen die jou inspireren om scherpere keuzes te maken.

 

Kosten: € 300 exclusief BTW.

 

 

 

Kunt u mij vertellen, welke kant ik op moet?’ ‘Dat ligt eraan waar je naartoe wilt’ zei de Kat. ‘Het maakt me niet zoveel uit’ zei Alice. ‘Dan maakt het ook niet uit welke kant je opgaat’ zei de kat. ‘Zolang ik maar gewoon ergens kom…?’ vroeg Alice. ‘Oh, maar dat kom je sowieso’ zei de kat, ‘Als je maar lang genoeg loopt”

 

– Alice in Wonderland – 

 

Efficiente aanpak organisatie

Toen ik aan het werk ging bij een nieuwe organisatie voelde ik me na een paar maanden overspoeld door alles wat bleek te moeten worden veranderd, vernieuwd, aangepast. Tanja heeft mij toen in een structuurgesprek veel houvast kunnen bieden. Haar kritische, analytische vragen mondden uit in een helder, praktisch advies, waaruit bleek dat ze zelfs de kleine details uit mijn verhaal had gehoord en op juist waarde had weten te schatten. En ook niet onbelangrijk: Tanja weet het gesprek met relativerende humor te voeren! Die combinatie zorgt voor een grondig maar goed contact, dat je in staat stelt je open te stellen voor feedback. Dankzij Tanja’s interventie was ik meer in staat de juiste prioriteiten te stellen en efficiënter te werken. Mijn tijdsindeling is nu beter, mijn werk gestructureerder.”

Directeur festival